Priser 2015

Varer og tjenester   Inkl. mva
*Kiste, hvit, modell Toten T3-2 (mest brukt) kr  7 985,00
Utstyr / pynting seremonisted kr  2 100,00
Klargjøring og bringing av kiste kr 1 050,00
*Minneprogram etter eget utkast (75 stk) kr 2 450,00
*Dødsannonse DT&BB kr 1 900,00
Avgiftspliktig honorar kr 1 250,00
*Egenandel båretransport               opp til kr 2 272,00
Stell og nedleggelse i kiste kr 1 050,00
Assistanse seremonisted kr 3 500,00
Byråets honorar kr 3 600,00
Sum kostnader kr 27  157,00


 Poster med * er kostnader som variere ut fra det som blir valgt.

 

* Kister:

 • Vi har et stort utvalg. Priser fra 4 200,- (ubehandlet spon) og opp til kr. 45 000,-

Se eksemler på kister vi har her https://www.trostrud.no/no/katalog/kister


* Minneprogram:

 • Her er det fast pris. Det er kun antall program som endrer kostnadene.
 • Prisen inkluderer fargetrykk og eventuelt redigering av bilder som ønskes.

* Dødsannonse:
 • Eksempelet er Drammens Tidende med en enkel annonse uten dikt/vers.
 • Det er aviser som er noe dyrere.
 • Eikerbladet setter inn annonse for kr 375.00.
   
* Båretransport:
 • Det er en egenandel på opp til kr. 2272,- i egen kommune. Kostnaden avhenger av avstand fra dødsadresse til seremonisted. (Se forklaring nedenfor.)

 

 Kremasjonsavgift:

Øvre Eiker:  kr 6 360,00
Nedre Eiker:  kr 6 410,00
Kongsberg:  kr 6 280,00
Drammen: 0

Regning på dette blir sendt fra Drammen KrematoriumFaste priser og ingen tillegg:

 • Utover dette er alle priser faste hos oss.
 • Ingen helg eller kveldstillegg, ekstra timer eller kilometer.

 

Blomster:

 • Vi har et godt samarbeid med Sanseriet i Vestfossen.

Eksempler på priser fra Sanseriet:

 • Kistedekorasjon:                fra kr.  2500,-
 • Blomsterhjerte:                 fra kr.   1400,-
 • Krans:                                fra kr   1500,-

Se deres hjemmeside  http://sansebloggen.blogspot.no/2016/05/blomster-til-sorg.html?spref=fb
 

Solister:           

 • Vi har kontakt med mange gode, og forskjellige solister. Sang, trompet, obo, panfløyte og piano.
 • Fra kr.  2300,-
   

 

Stønad ved dødsfall fra Nav.


 Gravferdsstønad:
 • Gravferdsstønad er behovsprøvd stønad som gis fra Nav der avdøde ikke har midler. Den er på inntil kr. 22 723,-  og skal dekke de  faktiske utgifter til gravferden.
 • Gravferdsstønaden avkortes mot formue,forsikringsbeløp, tjenestepensjon som utbetales for måneden etter dødsfallet, utbetalinger fra begravelseskasse og lignende. Avdødes siste ligning blir lagt til grunn.
 • For gifte og samboere som kan likestilles med ektefeller, gis det et fribeløp på kr. 22 723,- før gravferdsstønaden avkortes.
 • Hvis avdøde var under 18 år, foretas det ingen behovsprøving mot formue mv.
 • Utgiftene til gravferden må være dokumentert ved regning fra begravelsesbyrå eller annen tjenesteyter.
 • Utgifter til minnestund kan ikke medregnes i utgiftsgrunnlaget.


Stønad til båretransport:
 • Transport av båre fra dødsadresse til seremonistedsted i egen kommune, har en egenandel på opp til kr 2272,-.
 • Kostnader utover dette betaler NAV. Dette er ikke behovsprøvd, men det må sendes et krav.
 • Vi er behjelpelig med å fylle ut de nødvendig skjemaer til NAV.