Hvem bestemmer

Det er den nærmeste pårørende som har rett til å bestemme over den avdøde.
Om det skal være en seremoni, hvor den avdøde skal begraves osv.
Men det er naturlig at familien samarbeider om disse avgjørelsene.
 
Hvis den avdøde har skrevet ned tanker og ønsker om sin gravferd, bør man ta hensyn til dette. På et punkt bør man følge avdødes ønske. Hvis han eller hun ikke ønsker å kremeres, bør dette respekteres.
Hva er viktig å ta stilling til


· Er det noen i familien eller nær vennekrets som ønsker å se avdøde.
· Skal avdøde ha på sine egne klær.
· Skal avdøde ha noen personlige ting med seg.
  ( smykker, tegninger fra barn eller barnebarn, foto)
· Skal avdøde begraves eller bisettes.
· Hvor ønsker dere å ha seremonien.
· Hvem skal delta i høytidligheten.
· Skal det annonseres i avisen og i hvilken.
· Når ønsker dere at  høytidligheten skal foregå.
· Ønsker dere minnesamvær etterpå.
· Ønsker dere solosang i kirken.
Når skal vi kontakte begravelsesbyrået

 
Det er viktig å føle at man har tatt farvel med den dere har mistet. Kontakt også familie og andre som skal underrettes om dødsfallet før dere tar kontakt med begravelsesbyrået.
 
Dere kan da ringe og avtale tid når dere ønsker. Vi kan komme hjem til dere, der dere er i deres eget trygge miljø, eller på vårt kontor hvis dere ønsker det.