Kjære pårørende

Det er vanskelig å miste et menneske man har elsket eller vært glad i, og som man kanskje har levd tett sammen med i mange år.
 
Men på et tidspunkt i vårt liv blir vi alle konfrontert med døden. Da er det viktig å få sagt farvel på en slik måte at man kan leve videre med minnene.
 
I den følelsesmessige kaotiske situasjonen man ofte befinner seg i rett etter et dødsfall, kan det være svært vanskelig å ha overskudd til å arrangere begravelse / bisettelse.
 
Den første tanken er ofte ” La oss få det overstått så vi kan komme videre” .
 
Men all erfaring viser at det er viktig for den etterfølgende
sorgprosessen å gi seg tid til å ta farvel med den man har mistet.
 
Tid til å fatte hva som har skjedd innen selve høytideligheten finner sted. ” Tid til å få sjelen med.”
 
Det er mange spørsmål å ta stilling til omkring avskjeden og selve høytidligheten. Kanskje også ting du aldri har tenkt over før.
 
Derfor er det viktig å ta seg god tid til disse mange og viktige beslutninger. Det kan jo aldri gjøres om.                                                   


Hvem er jeg…

 
Jeg heter Kristin Kristensen Knutsen og er født og oppvokst i Vestfossen. 
Jeg har jobbet i hjemmesykepleien i Kongsberg siden 1995 og dette har gitt meg mye nyttig erfaring som jeg tar med meg i møte med dere.
 
Deretter gikk jeg i lære hos Begravelsesbyrået Drammen og omegn i Svelvik, hvor jeg fikk fantastisk oppfølging.
Jeg startet Ditt Begravelsesbyrå i januar 2009 og har blitt godt mottatt i distriktet.


Jeg vil…

 
At dere i møte med oss skal oppleve at vi er der for å lytte til deres ønsker og behov.
Gjennom personlig samarbeid vil vi lage en ramme rundt dødsfallet som er mest mulig i tråd med hva avdøde selv skulle ha ønsket slik at det siste farvel blir en høytidlig og verdig avslutning.
Skriv gjerne ned alle spørsmål dere har og ha dem med til møte med oss, og få svar og forklaring på det du ønsker.